Werkklimaat

Uitgangspunt

Samen weer een ‘samen’ creëren

Een fijn en veilig werkklimaat kun je trainen. Als iemand je een spiegel voorhoudt en laat zien dat die ‘maar zo doen we het al jaren!’-mentaliteit niet werkt, kun je bijna niet anders dan je handelen veranderen. Dat is dus precies wat Memodidact doet: confronteren. Negatieve emoties ombuigen naar goeie zin. Altijd met vertrouwen en eerlijkheid als basis – zodat iedereen die meedoet kan zijn wie hij is, kan zeggen wat hij denkt en de stappen kan nemen die hij moet zetten. Welke dat ook zijn.

Het doel: onwetendheid oplossen, eigenaarschap creëren en mensen herinneren aan wat ze eigenlijk al weten. Want we snappen allemaal dat het een slecht plan is om zonder helm de bouwplaats op te gaan.

Ik

Fijn en veilig werken begint bij jezelf. Dat betekent: je verantwoordelijkheid nemen, proactief handelen, effectief communiceren met collega’s en naar je leidinggevende stappen als dat nodig is. Maar ook: de aangeboden training actief volgen, veiligheidskleding dragen en goed voor jezelf zorgen. Vraag jezelf af: wat heb ík nodig?

Jij

Het gedrag van je collega’s is niet alleen hún verantwoordelijkheid, maar ook een gezamenlijke. Ben je je bewust van een onprettige of onveilige situatie, maar is het niet jouw afdeling? Dan ben je toch medeverantwoordelijk. Proactief optreden, open communiceren en feedback durven geven zijn in zo’n geval belangrijke pijlers, net als zorgen voor elkaar.

Wij

Alle medewerkers in alle lagen van de organisatie zijn verantwoordelijk voor het voorkomen van conflicten, ongevallen en incidenten. En eigenlijk moet het werkklimaat ook een integraal onderdeel zijn van de visie, de strategie en het beleid. Pas als iedereen commitment toont, is er sprake van een veilige bedrijfscultuur. En dat is natuurlijk het doel.