Zien–Handelen–LerenBedrijfsongevallen voorkomen met Zien–Handelen–Leren
Marc Kuipers, de inspecteur-generaal van de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid, schrijft dat het in ons gezamenlijk belang is dat we elke dag gezond en veilig thuiskomen van ons werk. Maar hoe doe je dat, bedrijfsongevallen voorkomen? Aan de hand van mijn concept Zien–Handelen–Leren licht ik alvast een tipje van de sluier op: door te dóén. 

Afgelopen maand las ik het rapport Staat van arbeidsveiligheid van de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Daarin stond een voorwoord van Marc Kuipers, de inspecteur-generaal van de Inspectie. Hij schreef:

Vandaag de dag is er nog steeds sprake van tekortschietende arbeidsveiligheid. Werknemers werken vaak ongezond en onveilig. Voor hen die het treft zijn de consequenties groot. Bedrijven ondervinden schade en de samenleving als geheel krijgt de torenhoge rekening gepresenteerd. Het is in ons gezamenlijk belang dat wie gezond naar het werk gaat ook weer gezond en veilig thuiskomt. Nu, morgen en de jaren daarna.’

Vertaalslag tussen ideaal en realiteit

Ik ben het natuurlijk helemaal met Marc Kuipers eens. Net als ieder weldenkend mens, waarschijnlijk. Bedrijfsongevallen voorkomen is voor ons allemaal belangrijk. Toch worden we nog steeds dagelijks geconfronteerd met veel te veel berichten over plekken waar het misging, soms zelfs met een dodelijke afloop. Hoe kunnen we dat voorkomen? Hoe maken we de vertaalslag tussen ideaal en realiteit? En hoe zorg je er als werkgever voor dat al je werknemers elke dag inderdaad weer veilig thuiskomen?

Niet afwachten, maar oplossen

Met precies die vragen in mijn achterhoofd heb ik een paar jaar geleden mijn concept Zien–Handelen–Leren ontwikkeld. Het antwoord erop bleek verrassend simpel: we kunnen ongelukken voorkomen door iedereen te laten zien dat je eigen handelen bijdraagt aan de veiligheid. Niet afwachten, maar oplossen – dat is het devies. Proactiviteit in de praktijk. Op die manier wordt de veiligheid weer een gezamenlijke inspanning. Niet alleen het management, maar ook de werkvloer moet verantwoordelijkheid nemen. Dáár begint immers de verandering.

Bedrijfsongevallen voorkomen is in actie komen 

Het mooie aan Zien–Handelen–Leren is de eenvoud van het concept. De drie pijlers vormen de spil van de verandering. ‘Zien’ staat voor: wat zie je om je heen? Ben je je bewust van de risico’s? ‘Handelen’ vraagt om beweging: leun je achterover, of neem je je verantwoordelijkheid? Met ‘Leren’ is de cirkel ten slotte rond: wat heb je geleerd van je handelen, en wat kunnen anderen ervan leren? Als die vragen eenmaal in het systeem zitten, is in actie komen de enige optie.

Ook een veiligere werkomgeving?

Wil jij ook bedrijfsongevallen voorkomen? En wil je de veiligheid bij jou op de werkvloer vergroten? Kom dan ook in actie en bel of mail me vooral – ik denk graag met je mee over een training op maat.

Monica Miegies

Monica Miegies

06 22 72 08 05 | info@memodidact.nl